ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Image

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4399/2016) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου υλοποιούνται και ενισχύονται Ιδιωτικές Επενδύσεις στο σύνολο της Χώρας.

         Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4399/2016) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου υλοποιούνται και ενισχύονται Ιδιωτικές Επενδύσεις στο σύνολο της Χώρας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τα προγράμματα
Α) «Γενική Επιχειρηματικότητα» με προϋπολογισμό 350 εκ.€ και
Β) «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 350 εκ.€

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τα 2 προγράμματα είναι έως 31 Ιουλίου 2020.

Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου, που έρχονται να εφαρμόσουν τα προγράμματα που τρέχουν κάθε φορά σχετίζονται με τους παρακάτω στόχους:

 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού)

 • την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση

 • την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 • την επανεκβιομηχάνιση της χώρας

 • την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων

 • την υψηλή προστιθέμενη αξία

 • τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας

 • την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων

 • την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών

 • τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 • τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)

 • την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας

 • την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

 • την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

 

Φυσικά υπάρχουν και άλλα προγράμματα, για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικά, είτε αφήνοντας εδώ το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τα προγράμματα Α) «Γενική Επιχειρηματικότητα» με προϋπολογισμό 350 εκ.€ και
                                                 Β) «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 350 εκ.€

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τα 2 προγράμματα είναι έως 31 Ιουλίου 2020.

Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου, που έρχονται να εφαρμόσουν τα προγράμματα που τρέχουν κάθε φορά σχετίζονται με τους παρακάτω στόχους:

 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού)

 • την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση

 • την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 • την επανεκβιομηχάνιση της χώρας

 • την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων

 • την υψηλή προστιθέμενη αξία

 • τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας

 • την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων

 • την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών

 • τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 • τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)

 • την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας

 • την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

 • την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

 

Φυσικά υπάρχουν και άλλα προγράμματα, για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικά, είτε αφήνοντας εδώ το email σας ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικό newsletter με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν.

© 2020 INDEM. Designed By THE BEST TEAM

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία του χρήστη. Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.